Privacy Policy

Belangrijk: deze privacy policy zijn van toepassing op alle Bezoekers/Gebruikers van de website www.Werkenhandel.nl.
Voor Werkenhandel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Werkenhandel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Gelet op de aard van de dienstverlening van Werkenhandel, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacy statement.

1. Privacystatement
Werkenhandel respecteert de privacy van de Gebruiker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de Gebruiker van www.Werkenhandel.nl zo veilig mogelijk gebeurt. In ons Cookie beleid vind je een uitgebreide verklaring wat voor cookies Werkenhandel op haar website gebruikt/in de toekomst kan gaan gebruiken.  

2. Verwerking van persoonsgegevens
Werkenhandel verwerkt persoonsgegevens van de Gebruikers. Wanneer Gebruikers zich registeren, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Werkenhandel kan haar werkzaamheden pas goed uitvoeren wanneer de daarvoor noodzakelijk (persoons)gegevens beschikbaar zijn.

3. Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
Werkenhandel behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien u Werkenhandel gebruikt regelmatig de Algemene voorwaarden en Privacy policy van www.Werkenhandel.nl.

×
Mijn Werkenhandel